ProxySoft

ProxySoft

Брендот Proxy soft е еден од првите во развојот на производи за грижа на непцата. Клиничките студии потврдуваат подобрување во здравјето на непцата после употребата на забниот конец Proxy soft. Брендот има одличен конец за грижа на пародонталните ткива. Сите производи на Proxy soft се соодветни за чистење на фиксните ортодонтски апарати, имаат пластична водилка за лесно вметнување во интерденталниот простор и сунѓерест дел за лесно чистење.